Kolejne spotkanie w Simoradzu

Najważniejszym słowem, jakie znam, to znaczy budzącym moc, nie jest wezwanie typu: „Dasz radę” albo „Jesteś niepokonany”. Prawdziwym słowem mocy jest rada i zachęta: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne – czego potrzebujecie – będzie wam dane” (Mt 6,33).

To słowo uświadamia mi, że najważniejszym zadaniem jest odkrywanie Źródła Życia w  sobie i dbanie o to, aby czerpać z niego wszystko, co jest potrzebne do codziennego życia. Nie mieć żadnych zmartwień, trosk, lęku i wysiłku, jedynie uaktywniać przepływ mocy, która nie jest z nas. Koncentrując się na tym możemy mieć wszystko: „Proście a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a drzwi będą otwarte” (Mt 7,7).

Dla mnie to zadanie wiary, której najtrafniejsza definicja z Listu do Hebrajczyków brzmi: „Wiara jest pewnością rzeczywistości, oczekiwanej w nadziei, chociaż nie do udowodnienia (albo: spoza zjawisk dostępnych zmysłom) ” (Hbr 11,1).  To kolejne słowo mocy, któremu zawdzięczam zdrowe, spokojne i radosne życie.

Tę zapomnianą wiedzę o Bożej obecności w człowieku, do której mamy dostęp przez wiarę, praktykował i przypomniał Jezus z Galilei. Dzięki Niemu możemy z niej korzystać, pomimo że była zapomniana, a w niektórych kulturach reglamentowana (utajniona). Chociaż Jezus nie był jej wynalazcą, na pewno był jej Mistrzem.

Skoro autor Listu do Hebrajczyków miał powód, aby adresatom listu napisać kilka gorzkich słów: „Na ten temat mamy wiele słów do powiedzenia, jednak niemożliwe jest ich wyjaśnienie, ponieważ otępialiście w słuchaniu. A biorąc pod uwagę czas, powinniście dla innych być nauczycielami, tymczasem sami znowu potrzebujecie nauczyciela podstawowych Bożych prawd. Potrzebujecie duchowego mleka, a przecież od dawna powinniście żywić się twardym pokarmem” (Hbr 5,11n), pytanie brzmi: Czy na pewno chcesz się jej uczyć i mieć dostęp do życiowej sprawczości i zdrowia, czy wolisz zależeć od innych?  

Jeśli na pierwszą część pytania odpowiadasz pozytywnie, zachęcam Cię do nauki.

To jest stara wiedza i umiejętności, znana i praktykowana od Polinezji przez Daleki Bliski Wchód, po Egipt i częściowo Grecję.  Współcześnie jest uprzystępniania przez jungowski nurt psychoanalizy oraz jako huna. Mistrz z Galilei z różnych powodów miał do niej dostęp,  stosował  ją i zapewniał, że każdy może jej używać, czyniąc dzieła nawet większe niż On.  

Jej podstawy będą przedmiotem naszych zajęć podczas kolejnego spotkania w Simoradzu, które odbędzie się 11 i 12 marca 2023 r. Będziemy zajmować się skuteczną modlitwą, wizualizacją połączoną z emocjami, poznawać trzy poziomy świadomości, mówić o strumieniu świadomości, rozumieniu zła, bądź rozróżniać pomiędzy duszą a duchem.

Koszt z noclegiem z soboty na niedzielę, dwoma obiadami, sobotnią kolacją i niedzielnym śniadaniem = 400 zł.

Koszt uczestnictwa bez noclegu, ale z wszystkimi posiłkami = 310 zł.

Serdecznie zapraszam wszystkich Przyjaciół Akademii Świadomego Życia, nie tylko uczestników pierwszego spotkania.

Adres: Simoradz, ul. Sienna 37.

Zgłoszenia: 660 783 510; mju@escobb.com.pl

Zapraszam do Malborka

Uczestnicy warsztatów wezmą udział również w części ruchowej, którą poprowadzi Patrycja Flieger.
Podejście holistyczne otwiera drzwi do nowych perspektyw rozwoju. W ruchu będziemy pracować nad integracją pomiędzy płaszczyznami naszego życia oraz wprowadzeniem harmonii między ciałem a umysłem. Czasem przecież pojawia się dysharmonia, kiedy lekceważymy jedną ze swoich płaszczyzn, nie widzimy jej, zapominamy o niej lub nie dbamy o nią. Tańcząc damy zwrócimy uwagę i rzucimy światło na różne obszary naszego życia. W holistycznym duchu docenimy nasze rozmaite jakości. Podczas tej części warsztatu poruszymy następujące zagadnienia: ruch, oddech, głos, medytację, relację z sobą/ciałem oraz relacje z innymi.
Wspólnie stworzymy bezpieczną przestrzeń, pełną autentycznego wyrazu i akceptacji, bez oceniania, tanecznych popisów, czy robienia czegokolwiek na pokaz. Naszą intuicją poruszymy pokłady znajdujące się w naszej naturze.
Po części tanecznej, gdy już wszystko wytańczymy, wypocimy i oddamy Matce Ziemi, płynnie przejdziemy do części relaksacyjnej, aby ukoić nasz umysł, ukołysać i zatroszczyć się o ciało. Wyjdziemy z głowy, wejdziemy do serca i połączymy się ze swoją mocą.

Część wykładowo/warsztatowa będzie poświęcona podstawom duchowego uzdrawiania.

Duchowość nie polega na odfrunięciu z życia, scedowaniu problemów na innych i poświęceniu się zajęciom, którymi z reguły nie zajmują się ludzie w niebezpieczeństwie bądź biedni.

Wielu z nas duchowość myli też ze spirytualizmem i uduchowieniem, które kończą się bolesną konfrontacją z  wymaganiami życia, a w konsekwencji rozczarowaniem. Inni z kolei duchowość kojarzą z pobożnością i fizycznymi ćwiczeniami, mającymi ujarzmić niesforną cielesność. 

Duchowość jest uporządkowaniem życia i wprowadzeniem harmonii we wszystkie aspekty i doświadczenia, począwszy od ruchu, oddechu, snu,  pożywienia, poprzez odpoczynek i pracę, relacje i wybory związane z egzystencją na ziemi, po rozwijanie takich duchowych predyspozycji, jak modlitwa, medytacja czy intuicja. Tylko holistyczne spojrzenie na siebie i życie otwiera perspektywę duchowego wzrastania, a konsekwencji zdrowego życia.

Duchowość spełnia rolę filtru, który oczyszcza nas z elementów dezintegrujących, depresyjnych, chorobotwórczych. Czyniąc nas czystymi, umożliwia widzenie drogi życia. Idąc nią jesteśmy usatysfakcjonowani, szczęśliwi i zdrowi.

Duchowość jest sztuką lekkiego życia. 

– poznasz różnicę pomiędzy psychoterapią a duchowością;

– poznasz duchowe prawa życia;

– poznasz siedem etapów i poziomów uzdrawiania; 

– poznasz tajemnicę modlitwę;

– dowiesz się o energetycznych wiązaniach;

– zobaczysz, że uzdrawianie zaczyna się od połączenia ze Źródłem.

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Centrum Rozwoju Osobistego Jankho ul. Sikorskiego 13, Malbork (II piętro)

PLAN WARSZTATÓW:
Piątek, 10.02, godz. 19.00 zainaugurujemy warsztaty TAŃCEM
Sobota, 11.02, godz. 10.00-19.00 część wykładowa, po jej zakończeniu część ruchowa
Niedziela, 12.02, godz. 9.00-13.00 wykłady

INWESTYCJA: 450zł
ZAPISY I PYTANIA: 601724952; 660783510