Maj w Simoradzu – 4 i 5 maja

Mapa świadomości – bądź prawdą

Pomiędzy tym, co jest, a tym, co my wiemy na ten temat, jest szczelina, rozziew, jakaś przerwa poznawcza, z powodu której różnimy się rozumieniem i poglądami. Jesteśmy skłonni uznawać tę szczelinę za niedostatek wiedzy i braki w wykształceniu, stąd podczas rozmów bardzo często używamy argumentu koronnego: „Gdy się douczysz możemy powrócić do rozmowy”.

Tymczasem o jej szerokości nie decyduje wiedza, ale poziom świadomości, która jest zdolnością postrzegania oraz rozumienia. Mówiąc obrazowo świadomość jest czystym światłem w nas, a więc jej poziomy to stopnie rozświetlenia (rozjaśnienia) naszego umysłu. W ciemnościach zawsze widzimy mniej i nic nam nie pomaga wiedza o tym, że coś jest przed nami, bo i tak tego nie widzimy. Dopiero światło umożliwia widzenie. Dopiero wiedza „dzielona z samym sobą”, czyli rozumienie przez sposób postrzegania samego siebie, staje się mądrością i zbliża nas do prawdy.

W ten sposób reagujemy też na wielkanocną ewangelię o tym, że życie jest niezwyciężalne i  ma naturę trans-formacyjną, re-generacyjną i re-kreacyjną.

Abyśmy mogli cieszyć się każdym dniem powinniśmy nauczyć się świadomego obserwowania własnych myśli, przekonań, emocji, uczuć oraz stanu zdrowia. Nasze biokomputery są wystarczające wspaniałe, aby zainstalować w nim nowy program, dzięki któremu zyskamy dostęp do rozwiązań, które innym wydają się niemożliwe i niedorzeczne.  Gdy zobaczymy siebie świadomie i wyraźnie, uświadomimy sobie, że jesteśmy wolnymi ludźmi i twórcami życia, którzy z niezliczonych możliwości, stworzonych w łonie Ojca (w polu Świadomości), mogą wybrać najlepsze. Dlatego naszym prawdziwym problemem nie są życiowe węzły (zobowiązania i śluby), kompleksy, lęki, poczucie wstydu i winy, ale używane przez nas programy.

Mapa świadomości jest narzędziem do obserwowania uczuć, zachowań i relacji, ostatecznie także stanu zdrowia, dzięki któremu możemy zniwelować ową szczelinę pomiędzy tym, co jest, a tym, co na ten temat wiemy.  Ostatecznie w Duchu Chrystusa osiągamy stan życia TERAZ, w którym jesteśmy prawdą dla siebie i dla całego stworzenia. W TERAZ nie ma poznającego i nie ma poznawanego. Będąc prawdą dla siebie uczestniczymy w pełni prawdy.

W nowy sposób, holistycznie i z uwzględnieniem wątków duchowych, objaśniałem mapę świadomości już dwukrotnie, w Nidzicy i w Koninie. Nadszedł czas, aby zaproponować ją na południu.

Zapraszam do Simoradza 4 i 5 maja 2024 r.  

Koszt z noclegiem z soboty na niedzielę, dwoma obiadami, sobotnią kolacją i niedzielnym śniadaniem = 450 zł.

Koszt uczestnictwa bez noclegu, ale z sobotnim obiadem i kolacją oraz niedzielnym śniadaniem i obiadem = 370 zł.

Możliwy jest pobyt od piątku. Cena wzrasta wówczas o 130 zł (w cenie kolacja w piątek i śniadanie w sobotę).

Serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko tych, którzy mają się za Przyjaciół Akademii Świadomego Życia.

ZAJĘCIA:

SOBOTA 4.05.24 od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 19.00

(o godz. 9.00 śniadanie dla nocujących od piątku; o 14.00 obiad; po zajęciach kolacja)

NIEDZIELA 5.04.24 od 10.00 do 14.00

(o godz. 9.00 śniadanie; na zakończenie obiad)

Adres: Simoradz, ul. Sienna 37.

Zgłoszenia: mju@escobb.com.pl;tel. 660 783 510

Wiosna

Wiosną wszystko odżywa.

Nowa sierść, upierzenie i skóra.

Odnowiony metabolizm każdej komórki.

Świeże pączki, liście i gałęzie.

Co stare, z ubiegłego roku,

przyroda wykorzystuje do odnowy.

W czasie regeneracji wszystko słabnie,

zapada w bezczynność, bierność i spokój.

Dlaczego zatem szalejesz wiosną,

nie zgadzając się na wiosenne osłabienie?

Pochłaniasz wciąż nowe suplementy

i ćwiczysz, zmuszając się do wysiłku.

Wiosenna i odnawiająca siła życia

potrzebuje ciszy, spokoju, bezruchu.

Jedynie wtedy powstają nowe komórki

i rodzą się kolejne pokolenia.

By wykorzystać odradzającą moc

wiosennego strumienia życia,

właśnie teraz, po zimowym zmęczeniu,

odpocznij, ilekroć poczujesz potrzebę.

Nie krzywdź się i nie traktuj katorżniczo. 

Nie ma żadnej linii demarkacyjnej

pomiędzy tym, co nazywasz duchem,

od tego, co jest materialną osnową.

Gdy wiosną zmuszasz się do

umysłowego albo fizycznego wysiłku

swoją wolą działasz przeciw instynktowi,

strumieniowi życia i mądrości stworzenia.

Dlaczego uważasz, że wiosną,

gdy rozkwitają nowe pąki życia,

musisz konwulsyjnie trzymać się

śmiertelnych szczątków minionych lat?

Odrzuć je, niczym drzewo resztki starych liści.

Nie ciągnij za sobą martwego brzemienia.

„Starość” bierze się z braku wiary i zdolności życia

wiosną, która wszystko nasyca niewyczerpaną mocą.

Nieśmiertelność

Więc liczysz na nieśmiertelność?

W porządku, tylko po co Ci nowa inkarnacja?

Na pewno jej potrzebujesz?

Nie wyobrażasz sobie, że może być inaczej?

Do ludzi Orientu masz pretensję,

że mówią o reinkarnacji.

Tymczasem po Stwórcy oczekujesz, 

że obdarzy Cię nowym ciałem.

Czy Jezus na pewno miał nowe ciało?

Najbliżsi poznawali Go po ranach,

Ty zaś chcesz otrzymać nowe ciało.

Nie sądzisz, że to błąd albo uzurpacja?

Przez swoją miłość i posłuszeństwo

nie musiał wstępować w nowe ciało.

Zatrzymał stare, czym zwyciężył śmierć,

która upomina się o konieczność umierania.

Więc liczysz na nieśmiertelność?

W porządku, tylko po co Ci niezniszczalność?

Możesz doświadczyć dużo więcej 

i wyzwolić się z konieczności umierania.

Zorientuj się na regenerację!

Żyj z pasją. Kochaj i bądź posłuszna/y.

Nie opieraj się zmianom, ale nadawaj im sens.

Zachwycaj się rozświetloną siłą życia.

Dbaj, żeby codzienne przeobrażenie ducha

przeobrażało ciało w świetlistą świątynię życia. 

Nie od lekarstw, suplementów i cud diety,

ale od nowych myśli zależy Twa regeneracja.

Porzuć stare, zmurszałe przesądy o naturze rzeczy.

Nie opieraj się na przekonaniach, które gaszą ducha.

Codzienną regeneracją myśli przekształcaj się

w coraz subtelniejsze formy światła.

Zaproszenie do Łodzi

Czas Pasyjny, czyli inaczej Wieki Post, jest najbardziej uwewnętrznionym okresem roku kościelnego. Duchowy wysiłek 40-tu dni pasyjnej ciszy i modlitwy skoncentrowany jest na samopoznaniu i szukaniu pokornej odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? A inaczej: Czy jestem prawdziwy? Nie inaczej będzie podczas pasyjnych rekolekcji u Tęczowych Społeczników w Łodzi, które odbędą się w dniach od 13 do 17 marca 2024 r.

Tematem czterodniowych ćwiczeń duchowych będzie prośba: „Poszukajcie wpierw Królestwa Bożego w sobie”.

Gdy czujesz się wzgardzony i opuszczony: „Poszukaj wpierw Królestwa Bożego w sobie”.

Gdy czujesz się smutny i zawiedziony: „Poszukaj wpierw Bożej obecności w sobie”.

Gdy jesteś wykluczony i samotny: „Wpierw poszukaj Boga w sobie”. a doświadczysz odmiany, rozradowania, pocieszenia, przytulenia, udomowienia.

Drogą do odmiany jest prawda, którą wyrażają nasze myśli i emocje, zapisane w ciele i odczuwane przez nie. Tam można odnaleźć odpowiedź na pytanie: „Kim jestem naprawdę?”. Dlatego podczas marcowych rekolekcji poszukamy w sobie prawdziwych emocji, pracując z ciałem z pomocą tańca, a także uświadamiając sobie życiowe przekonania, którymi niestety oceniamy jakość życia i codziennych doświadczeń. To z nich biorą się potem emocje, która rządzą nie tylko naszymi ciałami, ale także wyborami i jakością życia. Punktem kulminacyjnym jak zawsze będzie społeczność wokół stołu. Dla chętnych także tego stołu, który nazywamy eucharystycznym, czyli wdzięcznym za Bożą obecność w nas, która wszystko zmienia i rozjaśnia perspektywę. Gdy odnajdziesz Boga w sobie, jednocześnie odnajdziesz siebie w prawdzie. Zobaczysz tęczę nad przyszłością Twej życiowej drogi. Warsztaty „Roztańcz Swoje Emocje” Nie ma absolutnie złych emocji, są tylko złe reakcje, które biorą się ze stereotypowych ocen, że coś jest dobre a coś złe. Wystarczy zmienić myślenie, żeby zmieniło się emocjonalne zdrowie człowieka. Z biegiem czasu pojawia się cudowny świat emocjonalnej wolności. Kto doświadcza własnych emocji (pierwsze) i świadomie je kształtuje (drugie) staje się odporny na zewnętrzne wypływy i podejmuje wolne decyzje. Emocje są po to, aby życie było w ciągłym ruchu. Pierwszego nauczy Cię Jadwiga Sobieszczuk: W raz z końmi tworzę bezpieczna przestrzeń rozwojową, w której możesz zauważyć własne emocje, zrozumieć czemu służą, nauczyć się z nimi pracować. Przyjrzysz się jakie przekonania kreują Twoje postrzeganie świata i jak wpływa to na Twoją codzienność. Ten warsztat to miejsce i czas na odnalezienie swojej wewnętrznej MOCY, najbliższej Twojemu sercu. Zapraszam Jadwiga Sobieszczuk P.S. Zajęcia z końmi, nie wiążą się z nauką jazdy na koniach ani z jazdą na koniach. Zapraszam na warsztat, w którym doświadczysz, jak wspaniałym narzędziem , wspierającym samoregulację, jest taniec. Ruch intuicyjny jest sposobem na niewerbalne wyrażanie uczuć, otwiera na to , co mówi do nas nasze ciało. Tańcząc nie musisz intelektualizować swoich emocji i uczuć. Ta forma pracy pomoże Ci wyrazić to, co głęboko zakopane i zapewne nienazwane. Wspólnie zaobserwujemy czy i gdzie gromadzą się napięcia w naszych ciałach. Poflirtujemy z „niewygodnymi”, „trudnymi”, „niemilewidzianymi” emocjami…;)

W perspektywie głębokiej duchowości, starszej od jakiejkolwiek znanej współcześnie religii, a także fizyki kwantowej, widać wyraźnie, że człowiek nie jest istotą materialną, ponieważ nie może być czymś, czego nie ma. Jest tylko światłość i energia fotonowa, która w tzw. „kwantowej przestrzeni” tworzy hologramy według duchowych matryc. Materia to ciężka energia, wibrująca bardzo powoli. Świat duchowy jest tą samą energią, jednak o wyższej częstotliwości, bardziej świetlistej. Człowiek jest energią wibrującą materialnie i powoli albo duchowo i szybko. Wibruje materialnie, gdy żyje w strachu i mentalnych wzorcach, które oddalają go od źródła życia i zdrowia. Jednak świadome postrzeganie życiowych doświadczeń i praca z emocjami, podnosi poziom wibracji, a człowiek staje się jasny, świetlisty, szczęśliwy. Jego jaźń się krystalizuje. Podczas zajęć nauczymy się uważnego przyglądania się emocjom i na poziomie mentalnym będziemy je reinterpretować w taki sposób, aby każdy z nas mógł wykorzystywać ich cały potencjał dla dobrej, szczęśliwej i zdrowej przyszłości.

Plan przedstawia się następująco:

Środa 13 marca 2024

18:00 kolacja

20:00 Taniec Intuicyjny – Jadwiga Sobieszczuk

21:00 Dzwiękoterapia

Czwartek 14 marca 2024

08:00 śniadanie

09:00 Jutrznia (rozważania poprowadzi Mariusz Ławnik)

10:00 Taniec Intuicyjny – Jadwiga Sobieszczuk

12:00 Obiad

13:30 Wyjście do stadniny

14:00 – 16:00 – zajęcia w stadninie

16:30 wyjazd do lasu

20:00 Liturgia Ostatniej Wieczerzy Pańskiej w kaplicy świętego Antoniego w lasach łagiewnickich w Łodzi pod przewodnictwem ksiądz Haliny Radacz z nauka rekolekcyjną księdza Marka Uglorza

Piątek 15 marca 2024

08:00 śniadanie

09:00 Jutrznia (rozważanie poprowadzi ks. Halina Radacz)

10:30 Intuicyjny taniec po emocjach Jadwiga Sobieszczuk

12:00 Obiad

13:30 Myśl Odczuwaj Działaj – naturoterapeuta Marek Uglorz

15:30 Taniec Intuicyjny Jadwiga Sobieszczuk

17:30 Myśl Odczuwaj Działaj

21:00 Ekumeniczne Nabożeństwo Pasyjne/Męki Pańskiej z Eucharystią i Ekumeniczną Drogą Krzyżową wg Benedykta XVI (Nabożeństwo NIE będzie transmitowane)

Sobota 16 marca 2024

08:00 śniadanie

09:00 Jutrznia (rozważanie ksiądz Halina Radacz)

10:00 Godzina Biblijna

12:00 Obiad

13:30 wyjście do stadniny

14:00 do 16:00 zajęcia w stadninie

16:30 Godzina Biblijna

18:00 Taniec Intuicyjny

20:00 Liturgia Ciszy z Kanonami z Taize z rozważaniem ksiądz Haliny Radacz, Jana Olisiejko Czekaj oraz Mariusza Ławnika

Niedziela 17 marca 2024

08:00 śniadanie

09:00 Taniec Intuicyjny

10:30 Niedzielne Nabożeństwo Komunijne

13:00 Obiad

Zapisy pod numerem 575-730-548 Zapraszamy.