Zapraszam do Karpacza na Wang

Temat rekolekcji: Biblijny obraz mężczyzny

Dom Parafialny przy kościele Wang w Karpaczu, ul. Na Śnieżkę 8. Informacja 757619228.
sobota 2 grudnia 2023 r.
15.00 – rozpoczęcie rekolekcji
16.45 – 17.00 – przerwa (kawa, herbata, ciastko),
17.00 – 18.30 – druga część rekolekcji
niedziela 3 grudnia 2023 r.
10.00 – nabożeństwo ze spowiedzią i komunią św. w kościele Wang,
kazanie: ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.
11.15 – 12.45 – trzecia część rekolekcji i zakończenie (kawa, herbata, ciastko).


Biblia jest zbiorem starych opowieści, w których liczni mężczyźni pełnią rolę bohaterów wiary.
Wiary nie powinniśmy mylić z pobożnością, czyli współuczestnictwem w religijnych obrzędach, ani utożsamiać z intelektualną aprobatą teologicznych twierdzeń, dotyczących Boga.
Wiara jest energią życia, duchowym układem nerwowym, czyniącym z człowieka istotę zdolną do odważnego działania i ruchu ku przyszłości. Jest naturalną zdolnością do wyczuwania duchem tej części prawdy, która nie objawiła się jeszcze na poziomie zmysłowym, jednak od zawsze manifestuje się w sferze duchowej. Dzięki wierze przekraczamy samych siebie, swobodnie czujemy się w świecie, mamy odwagę i nieposkromioną twórczą wyobraźnię, która staje się rzeczywistością.
Biblijni mężczyźni, pochodzący z różnych kultur (mezopotamskiej, egipskiej, kananejskiej, perskiej, greckiej oraz innych), choć pokazani są w różnych sytuacjach, którym często nie potrafią sprostać, w większości cechują się wiarą, usprawiedliwiającą ich zachowania. Pomimo swoich słabości osiągają cele, realizują swoje powołania i umierają w chwale i potędze.
Męska potęga nie jest zniewalającą przemocą, ale zdolnością i możliwością wolnego i twórczego działania. O potędze śnią zmęczeni mężczyźni w korporacjach okradani z życiowych sił i nie dopuszczani do sprawiedliwego podziału zysków. Potęgi szukają kobiety, spragnione witalnych, sprawnych, twórczych i godnych podziwu mężczyzn, którzy trafiając w życiowy cel, są szczęśliwi, spokojni i radośni.
Przedstawię biblijnych mężczyzn, co prawda niedoskonałych, ale potężnych w swojej wierze. 
Panom opowiem ich przygody w taki sposób, aby usłyszeli w nich o sobie i znaleźli inspiracje do codziennego działania i duchowego wzrostu.
Panie przy okazji usłyszą wiele o swoich ojcach, mężach, partnerach, synach, co na pewno wpłynie na jakość związków.

Zapraszam do Malborka

Życie może być ciężkie albo lekkie, pełne cierpienia i chorób albo dobre i zdrowe.

Czy w związku z tym część ludzi ma tzw. pecha a inni urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą?

Chociaż u zarania naszego pobytu na ziemi niektórzy rzeczywiście mają lepszą sytuację wyjściową, przecież ludzkie dzieje przekonują, że ani bieda, doświadczona w dzieciństwie, nie determinuje biedy w dorosłym życiu, ani narodzenie się w rodzinie inteligenckiej nie jest gwarancją na rozwój intelektualny.

Jakość życia naprawdę nie zależy od ziemskiego prawa grawitacji, dlatego bardzo szkoda, że zdecydowana większość ludzi jest przekonana, że to, co ich determinuje i ogranicza, jest silniejsze od woli i mocy bycia wolnym. Poddali się ziemskim i fizycznym ograniczeniom, które czynią z nich niewolników ziemi, materii, strachu o przeżycie i okoliczności, w których bezwolnie żyją.

Jednak naszym przeznaczeniem jest prawda i światło, lekkość bytu i świętowanie życia. Można być prawdziwie wolnym, poddając się prawu łaski, działającym odwrotnie aniżeli prawo grawitacji. Zasady, według których działa prawo łaski, są KODEM ŻYCIA, który w żadnym wypadku nie jest wiedzą tajemną.

KODU ŻYCIA od dawna nauczają wielcy mistrzowie duchowości, którym większość z nas niestety nie chce dać się przekonać, ponieważ opiera się na dotychczasowym doświadczeniu minionych pokoleń oraz własnym, zdominowanym przez prawo grawitacji. Tymczasem, aby odkryć KOD ŻYCIA wystarczą dwie predyspozycje. Pierwszą jest otwarte serce, czyli wiara. Drugą jest otwarty umysł, to znaczy gotowość do uczenia się i poznawania świata.

Prawo łaski jest silniejsze od prawa grawitacji, więc życie powinno być lekkie, szczęśliwe i zdrowe. A jeśli tak się nie dzieje widocznie prawdziwy problem tkwi gdzieś indziej. Oczywiście tkwi  w nas. Jest nim nasze przywiązanie do starych przyzwyczajeń, przekonań, religijnych i kulturowych wzorców zachowań, itp.

KOD ŻYCIA polega na złamaniu tego nieświadomego szyfru niewoli i zastąpieniu go zasadami łaski, która czyni człowieka prawdziwym, wolnym i zdrowym, czyli błogosławionym.

Zapraszam na warsztaty rozkodowania prawa grawitacji i zastąpienia go prawem łaski.

Poza wiarą, że Twoim przeznaczeniem jest wolność, jeśli rozpoczniesz drogę zmian, oraz gotowością do uczenia się, nie potrzebujesz niczego więcej.

KOD ŻYCIA to podstawowe zasady, według których łaska działa w ludzkim życiu.

Dla przykładu są to:

– świadomość fizyczna (rozum nie nadaje się rozumienia życiowej sytuacji);

– w życiu na ziemi najważniejsza jest pamięć o niebu, a nie o piekle (czy jesteś w ruchu

   zstępowania czy wstępowania?);

– doświadczenia duchowe (mistyczne) odkrywają prawdziwą rzeczywistość, która nie jest

  ukryta (cielesne zmysły, służące ego i rozumowi, zastąp zmysłami duchowymi,

  służącymi wierze); 

– rytuały, mity i symbole są wartościowe, ponieważ służą poznawaniu sensu i celu;

– słowa mocy;

– odważne przeżycie ciemnej nocy duszy (proces leczenia ran nie kończy się na ich

   rozpoznaniu);

– siedem zasłon (mroczne słabości duszy – tradycyjnie grzech);

– siedem odsłon (jasne moce duszy – tradycyjnie łaska);

– świadomość duchowa, inaczej mistyczna (skutku łaski, czyli pokoju, doświadcza się ponad

  zrozumieniem); 

– życie pod wpływem prawa łaski (uwolnienie do świętowania życia).

Oprócz części teoretycznej na uczestników czeka również część ruchowa. W tej części warsztatów Patrycja Flieger poprowadzi nas przez świat ruchu, tańca i własnej ekspresji, aby w empiryczny, cielesny sposób dotknąć zagadnień poruszanych podczas wykładów. Będziemy pracować z naszą świadomością ruchu, z naszą fizycznością, a także z wyrażaniem siebie poprzez akt ruchu. Wspólnie stworzymy bezpieczną przestrzeń, pełną autentycznego wyrazu i akceptacji, bez oceniania, czy robienia czegokolwiek na pokaz. Naszą intuicją poruszymy pokłady znajdujące się w naszej naturze. Po części tanecznej, gdy już wszystko wytańczymy, wypocimy i oddamy Matce Ziemi, płynnie przejdziemy do części relaksacyjnej – do świata dźwięków, poprzez który będzie prowadzić nas Janka Głowacka, aby ukoić nasz umysł, ukołysać i zatroszczyć się o ciało. Podczas części ruchowo-dźwiękowej wyjdziemy z głowy, wejdziemy do serca i połączymy się ze swoją mocą.


Zapraszam z radością do Malborka!

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Centrum Rozwoju Osobistego Jankho ul. Sikorskiego 13, Malbork (II piętro)

PLAN WARSZTATÓW:

Piątek, 24.11, 19:00 zainaugurujemy nasze warsztaty tańcem

Sobota, 25.11, 10:00-19:00 część wykładowa. Po jej zakończeniu wieczorem część ruchowa, a następnie dźwiękowa, z koncertem m.in. na gongach, misach rurach harmonicznych

Niedziela, 26.11, 9:00-13:00 wykłady

INWESTYCJA: 550zł
ZAPISY I PYTANIA: 601724952
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NOCLEGÓW NA MIEJSCU.Październik w Simoradzu – 28 i 29 października

Duchowe bezdroża, czyli o błędach w duchowym rozwoju

Duchowy rozwój jest niezwykłą szkołą, w której nie nabywamy zwykłych umiejętności, ale uczymy się duchowych umiejętności.

Duchowość nie polega na odfrunięciu z życia, scedowaniu problemów na innych i poświęceniu się zajęciom, którymi z reguły nie zajmują się ludzie w niebezpieczeństwie bądź biedni.

Duchowość często mylimy ze spirytualizmem i uduchowieniem, co kończy się bolesną konfrontacją z  wymaganiami życia, a w konsekwencji rozczarowaniem. Inni z kolei duchowość kojarzą tylko z pobożnością i fizycznymi ćwiczeniami, mającymi ujarzmić niesforną cielesność.

Obie skrajności są bezdrożami, na których łatwo o nieszczęście. Prawdziwa duchowość zawsze zaczyna się w ciele, jednak je przekracza i przekształca.

Duchowość jest uporządkowaniem życia i wprowadzeniem harmonii we wszystkie aspekty i doświadczenia, począwszy od ruchu, oddechu, snu,  pożywienia, poprzez odpoczynek i pracę, relacje i wybory związane z egzystencją na ziemi, po rozwijanie takich duchowych predyspozycji, jak modlitwa, medytacja czy intuicja. Tylko holistyczne spojrzenie na siebie i życie otwiera perspektywę duchowego wzrastania, a konsekwencji zdrowego życia.

Duchowość spełnia rolę filtru, który oczyszcza nas z elementów dezintegrujących, depresyjnych, chorobotwórczych. Czyniąc nas czystymi, umożliwia widzenie drogi życia. Idąc nią jesteśmy usatysfakcjonowani, szczęśliwi i zdrowi.

Przykładowymi bezdrożami duchowego rozwoju są:

– rygoryzm, będący brakiem miłosierdzia;

– rozżalenie, będące brakiem akceptacji;

– zawziętość, będąca brakiem wybaczenia;

– komplikowanie wszystkiego, będące brakiem prostoty;

– fundamentalizm, będący brakiem miłości bliźniego;

– świętoszkowatość, będąca brakiem miłości Boga.

Podczas kolejnego spotkania w Simoradzu zamierzam przyjrzeć się duchowym bezdrożom z punktu widzenia teologii, także bliblijnej, oraz duchowej tradycji chrześcijaństwa.

Chętnych na takie ćwiczenia zapraszam do Simoradza 28 i 29 października.

Koszt z noclegiem z soboty na niedzielę, dwoma obiadami, sobotnią kolacją i niedzielnym śniadaniem = 430 zł (cena nieco wzrasta w stosunku do września, ponieważ uwzględnia koszt ogrzewania).

Koszt uczestnictwa bez noclegu, ale z sobotnim obiadem i kolacją oraz niedzielnym śniadaniem i obiadem = 350 zł.

Możliwy jest pobyt od piątku. Cena wzrasta wówczas o 130 zł (w cenie kolacja w piątek i śniadanie w sobotę).

Serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko tych, którzy mają się za Przyjaciół Akademii Świadomego Życia.

Adres: Simoradz, ul. Sienna 37.

Zgłoszenia: mju@escobb.com.pl;tel. 660 783 510

Mapa świadomości w Nidzicy

3 do 5 listopada 2023 r.

Najważniejsza podróż, którą mamy do przeżycia, nie wiedzie po bezdrożach świata, ale po meandrach świadomości. Chcemy poznawać zewnętrzny świat i zachwycać się jego widokami, a niemal nie zdajemy sobie sprawy z działania własnej świadomości. Co prawda mamy do dyspozycji wspaniały biokomputer (umysł), warty fortunę, jednak nie oddzielając go od programu, którego używamy (przekonania i myśli), marnujemy większość z jego możliwości.

Abyś mogła/mógł cieszyć się każdym dniem powinieneś nauczyć się świadomego obserwowania własnych myśli, przekonań, emocji, uczuć oraz stanu zdrowia. Twój biokomputer jest wystarczający wspaniały, abyś zainstalował w nim boski program, dzięki któremu zyskasz dostęp do nowych rozwiązań. Gdy zobaczysz siebie świadomie i wyraźnie, uświadomisz sobie, że jesteś wolnym człowiekiem i twórcą życia, który z niezliczonych możliwości, stworzonych w łonie Ojca (pole Świadomości), może wybrać najlepsze. Dlatego Twym prawdziwym problemem nie są życiowe węzły (zobowiązania i śluby), kompleksy, lęki, poczucie wstydu i winy, ale używane przez Ciebie programy, które od poczęcia w Tobie instalowano.

Jeśli chcesz uświadomić sobie genezę codziennych wyborów, rolę ego w działaniu umysłu i nauczyć się korzystania z wewnętrznej mapy, aby omijać pułapki, którymi są kulturowe i społeczne programy, skorzystaj z zaproszenia na warsztat MAPA ŚWIADOMOŚCI.

Mapa świadomości jest połączeniem mapy duszy z mapą energii w ludzkim ciele. To narzędzie do zmiany uczuć, zachowań i relacji, ostatecznie także stanu zdrowia.

PIĄTEK 03.11.23 od 17.30 do 20.00

SOBOTA 04.11.23 od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00

NIEDZIELA 05.11.23 od 9.00 do 13.00

MIEJSCE WARSZTATÓW: Sala Relaks na zamku w Nidzicy

INWESTYCJA: 250 zł 

Zgłoszenia: Marek Uglorz: tel. 660 783 510; adres mju@escobb.com.pl

                      Renata Zagóra: tel. 668 441 372

Biegnąca z wilkami w Olsztynie

6 – 8 października 2023 r.

Kobiety od zawsze, instynktownie oraz intuicyjnie, wiedzą coś, czego nie znają i nie rozumieją Mężczyźni, dlatego ze swoją wiedzą nie powinny występować w opozycji do męskiej wiedzy ani konkurować z nią.

Męska wiedza często rozwija się w kierunku rozległości. Mężczyźni wiedzą dużo i potrafią o tym rozmawiać. Tymczasem wiedza Kobiet rozwija się w głąb, do wewnątrz. O tej mądrości często nie da się tak po prostu rozmawiać. Ją się wyczuwa. Nią się żyje. W jej ogniu spala się każdy fałsz, niczym kartka papieru. Dlatego Kobiety powinny ufać swojej mądrości, a nie stawać do walki z Mężczyznami.

Drogie Panie, w waszym interesie leży szanowanie i rozwijanie swojej mądrości oraz odkrywanie zdrowego poczucia własnej wartości, która nie zależy od niczyjego uznania. W mądrej i pięknej książce Biegnąca z wilkami, literatka i psycholożka, Clarissa Pinkola Estes, zebrała stare narracje, dedykowane Kobietom, z czasów, w których nie było jeszcze męskiej dominacji, a Bóg nie był tylko Ojcem, a także Źródłem Życia, czyli Matką. Swoją moc mają zaklętą w starych symbolach, takich jak: Wiedźma, ciemny las, intrygujący mężczyzna, zima, ogień, zamek i złota karoca.

W świecie, pełnym męskich wzorców zachowań i oczekiwań, czeka na Was wiele pułapek, których często nie rozpoznajecie, dlatego zamiast czerpać satysfakcję z udanego życia cierpicie na depresję i chorujecie. Jeśli zatem czujesz, że powinnaś poradzić sobie z poczuciem winy, przepracować relację z Mamą, na nowo przyjąć i przeżyć kobiecą seksualność, albo może uważasz, że miłość oznacza cierpienie, zaproszenie na wspólną lekturę Biegnącej z wilkami na pewno dedykowane jest Tobie. Chcę je wspólnie z Tobą przeczytać i zinterpretować w taki sposób, aby Dzika Świętość Cię odnowiła, uzdrowiła, ocaliła i ożywiła.

PIĄTEK 06.10.23 od 17.00 do 19.30

SOBOTA 07.10.23 od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00

NIEDZIELA 08.10.23 od 09.00 do 13.00

MIEJSCE WARSZTATÓW: OLSZTYN, UL. 1 MAJA 13 (SALA POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO)

INWESTYCJA: 260 zł (grupa minimum 15 osób)

Zgłoszenia: Michał Ptaszyński: tel: 502 353 171

Marek Uglorz: mju@escobb.com.pl, tel. 660 783 510

Wrzesień w Simoradzu – 16 i 17 września

Oddychaj i ufaj

Zapraszam na pierwsze, jesienne spotkanie Przyjaciół Akademii Świadomego Życia do Simoradza, w trakcie którego zajęcia oddechowe poprowadzi p. Beata Piskozub, zaś ja zajmę się zaufaniem, czyli podstawową emocją życiowej postawy, zwanej wiarą. Zaufanie, jak mało która emocja, duchowo jest związane z nowym sposobem myślenia, a organicznie z oddechem.

A teraz dajcie się przekonać i zaprosić przez p. Beatę:

„Życie każdego z nas zaczyna się od tego pierwszego oddechu, i skończy się ostatnim „tchnieniem”. A życie dzieje się w tobie pomiędzy tymi dwoma oddechami. Świadome życie oparte jest na mocnym filarze świadomego oddychania.

Wierzę, że brakującym ogniwem między duchem (duszą) i materią (ciałem) jest oddech. Twój oddech jest pomostem między światem widzialnym a niewidzialnym, jest punktem wymiany między tym, co przyjmujesz, a tym co wydalasz, punktem, w którym myśl daje formę duchowi. Oddech to życie, to energia życiowa. W Indiach jest ona nazywana „prana” w Japonii „ki”, w Chinach „chi”, w Egipcie mówiono „ka”…

Przyjrzyjmy się więc razem oddychaniu i spróbujmy zrozumieć, jak i dlaczego jest ono tak mocno wplecione w nasze życie.Jakość twojego oddychania odzwierciedla jakość twojego życia.

Sposób twojego oddychania odsłania twoje zasadnicze nastawienie do życia. Okrycie natury twojej relacji z oddechem może być najważniejszym odkryciem twojego życia.

„Każdy świadomy oddech służy Twemu wyzwoleniu.

Każdy nieuświadomiony zatrzymuje Cię w więzieniu”. Paramahansa Yogananda

Zmiana twojej relacji z własnym oddechem zmieni wszystkie twoje zewnętrzne relacje. Ludzie będą ciebie inaczej odbierali – będą dostrajać się do twojego nowego poziomu oddychania i świadomości. Wszyscy spotkani ludzie, wszędzie… Sprzedawcy w sklepach, sąsiedzi, twoje dzieci, partnerzy i rodzina.. Ta zmiana sposobu oddychania w tobie uruchomi zasadę magii jednostronnych zmian…”.

Pani Beata Piskozub sama o sobie:

Od ponad 20 lat prowadzę Gabinet Odnowy Biologicznej. Z biegiem czasu odkrywałam kolejne tajniki medycyny akademickiej, naturalnej i alternatywnej. Przez lata współpracowałam z różnymi ośrodkami i terapeutami doskonaląc swoje umiejętności. Posiadam dyplomy i certyfikaty zaświadczające o ukończeniu kursów przygotowawczych z wielu dziedzin medycyny akademickiej, naturalnej i alternatywnej.

Moimi nauczycielami technik oddechowych są:

EWA FOLEY

Home Page

– Rebirthing

– Pulsing

NEMI NATH (Australia)

Górak Holistic Traning z Australijskiej Szkoły Psychologii Alternatywnej

https://gebo.p›nemi-nath-australia

COLIN SISSON

https://www.colinsisson.com

Zapraszam zatem 16 i 17 września do Simoradza na naukę oddychania, którą poprowadzi p. Beata Piskozub.

Koszt z noclegiem z soboty na niedzielę, dwoma obiadami, sobotnią kolacją i niedzielnym śniadaniem = 400 zł.

Koszt uczestnictwa bez noclegu, ale z sobotnim obiadem i kolacją oraz niedzielnym śniadaniem i obiadem = 320 zł.

Możliwy jest pobyt od piątku. Cena wzrasta wówczas o 120 zł (w cenie kolacja w piątek i śniadanie w sobotę).

Serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko tych, którzy mają się za Przyjaciół Akademii Świadomego Życia.

Zajęcia:

SOBOTA 16.09.23 od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00

(o godz. 9.00 śniadanie dla nocujących od piątku; o 14.00 obiad; po zajęciach kolacja)

NIEDZIELA 17.09.23 od 10.00 do 14.00

(o godz. 9.00 śniadanie; na zakończenie obiad)

Adres: Simoradz, ul. Sienna 37.

Zgłoszenia: mju@escobb.com.pl;tel. 660 783 510

Betesda – Przebudzenie

Od 2 do 9 września zapraszam do Sorkwit, na Mazurach.

Temat przewodnim będzie PRZEBUDZENIE.

https://www.mju.slask.pl/wp-content/uploads/2023/07/361583800_1309655983251423_4383111220022225907_n.jpg

Tym razem nacisk nie będzie położony na techniki terapeutyczne i szkolenia, ale na duchowość. Cielesne, emocjonalne i psychiczne procesy dzieją się bowiem nie same z siebie, ale zawsze pod wpływem prawa grawitacji (przyciąganie przez materię i ziemskie sprawy) albo prawa łaski, które dzieje się w świadomości Chrystusa:

 – poddani prawu grawitacji ulegamy presji, spłaszczeniu aż przez chorobę i starość pochłania nas depresja, czyli grób;

– poddani prawu łaski w Chrystusie zostajemy uwolnieni z presji kontrolowania procesami życia i nawet w niedostatku bądź w duchowym doświadczeniu zaczynamy prostować się, zdrowieć i odczuwać wewnętrzny pokój.

Wykłady, dotyczące świadomości, połączymy z modlitwami, medytacjami indywidualnymi oraz kierowanymi, a także z rytuałami grupy.

Przebudzenie ma związek z świadomością. Doprawdy nie potrzebujemy niczego więcej poza świadomością. Wtedy wybudzenie ze snu dzieje się samo, bez wysiłku i walki z czymś, co przeszkadza i utrudnia. Wybudzenie z iluzji oraz zobaczenie rzeczywistości jest odkryciem szczęścia, które od niczego nie zależy i którego nie trzeba szukać, bo ono zawszenam towarzyszy. Wystarczy otworzyć oczy, aby doświadczyć szczęścia. Wtedy odradza się dusza, odmładza ciało, naprawiają różne wymiary i aspekty naszego życia na ziemi.

Najważniejszym tematem refleksji i doświadczenia podczas tegorocznej BETESDY będzie zatem przebudzenie do świadomości, a każdy dzień będzie miał własny punkt ciężkości. Naszym zadaniem będzie samoobserwacja:

Zapraszam do DOMU POJEDNANIA w Sorkwitach, przy ul. Plażowej 3.

Spotkamy się w cichej, mazurskiej wsi, położnej pomiędzy dwoma jeziorami.

Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Każdego dnia czekają na nas trzy posiłki (w tym kolacja pierwszego dnia oraz śniadanie i obiad dni ostatniego).

Możliwy jest pobyt dłuższy, czyli od piątku do niedzieli.

INWESTYCJA W TEN WARTOŚCIOWY CZAS TO 1600 ZŁ.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA:

e-mail: mju@escobb.com.pl

tel. 660 783 510

PROGRAM:

Dzień pierwszy (2 września)

15.00 – przyjazd (możliwy od rana) i zakwaterowanie

16.00 – rozpoczęcie oraz integracja grupy

16.30 – zajęcia wykładowo-warsztatowe

18.30 – kolacja

19.15 – medytacje i rytuały

Dzień drugi do siódmego (3 – 8 września) 

07.45 – poranna eucharystia (znak wdzięczności i wspólnoty)

09.00 – śniadanie

09.45 – zajęcia wykładowo-warsztatowe

11.45 – czas wolny (w tym czasie indywidualne rozmowy)

13.30 – obiad

14.15 – czas wolny (w tym czasie indywidualne rozmowy)

16.00 – zajęcia z Biblią

18.30 – kolacja

19.15 – medytacje i rytuały

Dzień ósmy (9 września)

07.45 – poranna eucharystia (znak wdzięczności i wspólnoty)

09.00 – śniadanie

9.45 – zajęcia wykładowo-warsztatowe

12.00 – podsumowanie i zakończenie

13.30 – obiad

14.15 – wyjazd

Przed rokiem w Sorkwitach, na Mazurach, odbył się pierwszy turnus szkoleniowo-rehabilitacyjny BETESDA.

Już 2 września rozpocznie się kolejna edycja BETESDY.

Temat przewodnim będzie PRZEBUDZENIE. Tym razem nacisk nie będzie położony na konkretnych technikach terapeutycznych i szkoleniu, ale na ich praktycznym zastosowaniu w pracy indywidualnej oraz w połączeniu z praktykami duchowymi.

Wykłady, dotyczące świadomości, będą połączone z modlitwą, medytacją indywidualną (w tym tekstów biblijnych) oraz kierowaną, a także z rytuałami grupy. Dla przykładu doświadczymy zbiorowej medytacji ukierunkowanej na pracę z lękiem.

Przebudzenie ma związek z świadomością. Doprawdy nie potrzebujemy niczego więcej poza świadomością. Wtedy wybudzenie ze snu dzieje się samo, bez wysiłku i walki z czymś, co przeszkadza i utrudnia. Wybudzenie z iluzji oraz zobaczenie rzeczywistości jest odkryciem szczęścia, które od niczego nie zależy i którego nie trzeba szukać, bo ono zawsze nam towarzyszy. Wystarczy otworzyć oczy, aby doświadczyć szczęścia. Wtedy odradza się dusza, odmładza ciało, naprawiają różne wymiary i aspekty naszego życia na ziemi.

Najważniejszym tematem refleksji i doświadczenia podczas tegorocznej BETESDY będzie zatem przebudzenie świadomości, a każdy dzień będzie miał własny punkt ciężkości. Naszym zadaniem będzie samoobserwacja:

Poza tym przez cały czas każda/y uczestnik będzie mógł skorzystać z terapeutycznego doświadczenia Elżbiety Wiśniewskiej, Aleksandry Lizak oraz mnie (notki do odnalezienia na końcu).

Chętni będą mogli brać udział w zajęciach jogi, prowadzonych przez Katarzynę Brzezińską (notka do odnalezienia na końcu), a w trakcie trwania turnusu na bieżąco będziemy decydować o wspólnych spacerach.

Zapraszam do DOMU POJEDNANIA w Sorkwitach, przy ul. Plażowej 3.

Spotkamy się w cichej, mazurskiej wsi, położnej pomiędzy dwoma jeziorami.

Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Każdego dnia czekają na nas trzy posiłki (w tym kolacja pierwszego dnia oraz śniadanie i obiad dnia ostatniego).

Możliwy jest pobyt dłuższy, czyli od piątku do niedzieli.

INWESTYCJA W TEN WARTOŚCIOWY CZAS TO 2100 ZŁ.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA:

e-mail: mju@escobb.com.pl

tel. 660 783 510

PROGRAM:

Dzień pierwszy (2 września)

15.00 – przyjazd (możliwy od rana) i zakwaterowanie

16.00 – rozpoczęcie oraz integracja grupy

16.30 – zajęcia wykładowo-warsztatowe

18.30 – kolacja

19.15 – ćwiczenia jogi

20.30 – zajęcia duchowe

Dzień drugi do siódmego (3 – 8 września) 

07.45 – ćwiczenia jogi

09.00 – śniadanie

09.45 – zajęcia wykładowo-warsztatowe

11.45 – czas wolny (w tym czasie indywidualne zabiegi i rozmowy)

13.30 – obiad

14.15 – czas wolny (w tym czasie indywidualne zabiegi i rozmowy)

16.00 – zajęcia duchowe

18.30 – kolacja

19.15 – ćwiczenia jogi

20.30 – rytuał grupowy bądź wspólny spacer

Dzień ósmy (9 września)

07.45 – ćwiczenia jogi

09.00 – śniadanie

9.45 – zajęcia wykładowo-warsztatowe

12.00 – podsumowanie i zakończenie

13.30 – obiad

14.15 – wyjazd

Aleksandra Lizak

Jestem naturopatką i doświadczoną refleksolog od 2007 r.

Medycyna naturalna inspiruje mnie od młodych lat. W szkole średniej zainteresowałam się akupresurą, potem masażem klasycznym, medycyną chińską, ale dopiero, kiedy zetknęłam się z refleksologią, poczułam, że trafiłam w sedno.

Dzięki refleksoterapii wróciłam szybko do pełni zdrowia po ciężkim wypadku (wjechałam pod tramwaj); udało się bez potrzeby operacji i unikając wózka inwalidzkiego (wbrew rokowaniom konsyliów lekarskich).

Klasyczna refleksologia to praca na stopach i dłoniach, na których uciska się bądź masuje receptory (skupiska punktów biologicznie aktywnych; każdy narząd ma odpowiedni receptor na stopie; uciskając punkt po punkcie, pobudzamy każdy narząd do pracy i oddziałujemy na całość organizmu).

Elżbieta Wiśniewska

Jestem psychologiem,  psychoterapeutą Psychoterapii Pozytywnej.

Przeszłam następujące szkolenia psychologiczne:  „techniki  NLP”,  „Nieinwazyjna Analiza Osobowości – konsultant”,  „Testy projekcyjne-konsultant”,  „Hipnoza, hipnoterapia – specjalista”,  „Modelowanie”,  „EFT – somatic  Experiencing”,   „Praca z procesem wg  Ernesta Rossiego”,  „Uzależnienia  i  Współuzależnienia”,   „Studium Psychoterapii   Dzieci i Młodzieży”, medyczne: „Specjalista zaburzeń równowagi” oraz alternatywne:  „Terapia czaszkowo-krzyżowa” – 7 stopni,   „Dotyk dla zdrowia – kinezjologia stosowana”, „Nowa Germańska Medycyna dr R. G. Hamera”, „Immunodiagnostyka Nietolerancji Pokarmowej”,  „Kurs umiejętności prowadzenia  zajęć  i  warsztatów edukacyjnych” – MEN.

Kilkakrotnie  brałam udział jako terapeuta i szkoleniowiec w Międzynarodowych Turnusach Rehabilitacyjno-Szkoleniowych „Neuro-Re –Edukacja”.

Moją pracą obejmuję dzieci i młodzież z zaburzonym rozwojem (autyzm, zespół nadpobudliwości ruchowej z jego odcieniami) oraz dorosłych, z którymi pracuję w ramach konsultacji i doradztwa oraz psychoterapią.

W pracy staram się moich pacjentów obejmować holistycznie, dlatego wykorzystuję wszelkie dostępne mi  narzędzia i możliwości.

Prowadzę szkolenia i warsztaty.

Marek Uglorz

Jestem teologiem i filozofem, teoretykiem i praktykiem, teoterapeutą i naturopatą.Zajmuję się interpretacją tekstów religijnych,nie tylko biblijnych.Opowiadam je w taki sposób, aby słuchacz poczuł się ich bohaterem, a wypowiadane słowa odmieniły myśli i emocje.

Moją misją jest odkrywanie duchowych tajemnic, przekazywanie dobrej wiadomości o cudownej przyszłości, dzielenie się mądrością i uzdrawianie ran. Dla osiągania tych celów wypracowałem własną metodę terapii duchowej oraz biblioterapii. Korzystam z inspiracji, które czerpię z życia i działalności Jezusa z Galilei, a także z doświadczeń holistycznej medycyny ciała i ducha, wreszcie starych duchowości Zachodu i Wschodu.

Katarzyna Brzezińska

Swoją przygodę z jogą rozpoczęłam ponad 20 lat temu w Kanadzie. Tam też zostałam certyfikowaną nauczycielką jogi wg metody B.K.S. Iyengera i jogi restorative (relaksacyjno-regeneracyjnej).

Mając świadomość, że praktyka jogi buduje lepszą jakość życia, chętnie dzielę się swoją wiedzą i stale doskonalę swoje umiejętności. 

Prowadzę też sesje relaksacyjne w dźwiękach mis i gongów tybetańskich, a także masaże z użyciem kamertonów.