Modlitwa o ludzi Bożej chwały

Jest czas wojny, nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim duchowej, dlatego powinniśmy mieć ręce stale podniesione w górze. Chodzi o modlitwę wstawienniczą za ludzi, decydujących o użyciu broni, żeby nie działali pod wypływem ego, ale byli mądrzy, pokorni i współczujący. Powinniśmy też modlić się o powołanie we wszystkich narodach takich liderów, którzy zostali wprowadzeni na wyższy poziom świadomości i poznania.Niech pojawiają się duchowi przywódcy, którzy wyprowadzą ludzi z niewoli strachu, poczucia wstydu i winy ku światłości Chrystusa; ku pełni Ducha. Dziś najbardziej rozchodzi się o chwałę Bożą,objawiającą się w rewelacyjnych ludziach. To ludzie, mający udział w nieprzebranych zasobach mądrości i błogosławieństwa życia. Ogół ludzkości ma już taki poziom świadomości, na którym dostrzega się, że wojna zawsze jest zła. Aby przetrwała ziemia i wszystko, co ją zamieszkuje,potrzebni są rewelacyjni ludzie Bożej chwały. Módlmy się o to, aby się ujawniali, działali i doprowadzili ludzkość do pokuty, która nie jest karą, ale naprawą przez przemianę serc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

siedem − 6 =