Zapraszam do Malborka

Życie może być ciężkie albo lekkie, pełne cierpienia i chorób albo dobre i zdrowe.

Czy w związku z tym część ludzi ma tzw. pecha a inni urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą?

Chociaż u zarania naszego pobytu na ziemi niektórzy rzeczywiście mają lepszą sytuację wyjściową, przecież ludzkie dzieje przekonują, że ani bieda, doświadczona w dzieciństwie, nie determinuje biedy w dorosłym życiu, ani narodzenie się w rodzinie inteligenckiej nie jest gwarancją na rozwój intelektualny.

Jakość życia naprawdę nie zależy od ziemskiego prawa grawitacji, dlatego bardzo szkoda, że zdecydowana większość ludzi jest przekonana, że to, co ich determinuje i ogranicza, jest silniejsze od woli i mocy bycia wolnym. Poddali się ziemskim i fizycznym ograniczeniom, które czynią z nich niewolników ziemi, materii, strachu o przeżycie i okoliczności, w których bezwolnie żyją.

Jednak naszym przeznaczeniem jest prawda i światło, lekkość bytu i świętowanie życia. Można być prawdziwie wolnym, poddając się prawu łaski, działającym odwrotnie aniżeli prawo grawitacji. Zasady, według których działa prawo łaski, są KODEM ŻYCIA, który w żadnym wypadku nie jest wiedzą tajemną.

KODU ŻYCIA od dawna nauczają wielcy mistrzowie duchowości, którym większość z nas niestety nie chce dać się przekonać, ponieważ opiera się na dotychczasowym doświadczeniu minionych pokoleń oraz własnym, zdominowanym przez prawo grawitacji. Tymczasem, aby odkryć KOD ŻYCIA wystarczą dwie predyspozycje. Pierwszą jest otwarte serce, czyli wiara. Drugą jest otwarty umysł, to znaczy gotowość do uczenia się i poznawania świata.

Prawo łaski jest silniejsze od prawa grawitacji, więc życie powinno być lekkie, szczęśliwe i zdrowe. A jeśli tak się nie dzieje widocznie prawdziwy problem tkwi gdzieś indziej. Oczywiście tkwi  w nas. Jest nim nasze przywiązanie do starych przyzwyczajeń, przekonań, religijnych i kulturowych wzorców zachowań, itp.

KOD ŻYCIA polega na złamaniu tego nieświadomego szyfru niewoli i zastąpieniu go zasadami łaski, która czyni człowieka prawdziwym, wolnym i zdrowym, czyli błogosławionym.

Zapraszam na warsztaty rozkodowania prawa grawitacji i zastąpienia go prawem łaski.

Poza wiarą, że Twoim przeznaczeniem jest wolność, jeśli rozpoczniesz drogę zmian, oraz gotowością do uczenia się, nie potrzebujesz niczego więcej.

KOD ŻYCIA to podstawowe zasady, według których łaska działa w ludzkim życiu.

Dla przykładu są to:

– świadomość fizyczna (rozum nie nadaje się rozumienia życiowej sytuacji);

– w życiu na ziemi najważniejsza jest pamięć o niebu, a nie o piekle (czy jesteś w ruchu

   zstępowania czy wstępowania?);

– doświadczenia duchowe (mistyczne) odkrywają prawdziwą rzeczywistość, która nie jest

  ukryta (cielesne zmysły, służące ego i rozumowi, zastąp zmysłami duchowymi,

  służącymi wierze); 

– rytuały, mity i symbole są wartościowe, ponieważ służą poznawaniu sensu i celu;

– słowa mocy;

– odważne przeżycie ciemnej nocy duszy (proces leczenia ran nie kończy się na ich

   rozpoznaniu);

– siedem zasłon (mroczne słabości duszy – tradycyjnie grzech);

– siedem odsłon (jasne moce duszy – tradycyjnie łaska);

– świadomość duchowa, inaczej mistyczna (skutku łaski, czyli pokoju, doświadcza się ponad

  zrozumieniem); 

– życie pod wpływem prawa łaski (uwolnienie do świętowania życia).

Oprócz części teoretycznej na uczestników czeka również część ruchowa. W tej części warsztatów Patrycja Flieger poprowadzi nas przez świat ruchu, tańca i własnej ekspresji, aby w empiryczny, cielesny sposób dotknąć zagadnień poruszanych podczas wykładów. Będziemy pracować z naszą świadomością ruchu, z naszą fizycznością, a także z wyrażaniem siebie poprzez akt ruchu. Wspólnie stworzymy bezpieczną przestrzeń, pełną autentycznego wyrazu i akceptacji, bez oceniania, czy robienia czegokolwiek na pokaz. Naszą intuicją poruszymy pokłady znajdujące się w naszej naturze. Po części tanecznej, gdy już wszystko wytańczymy, wypocimy i oddamy Matce Ziemi, płynnie przejdziemy do części relaksacyjnej – do świata dźwięków, poprzez który będzie prowadzić nas Janka Głowacka, aby ukoić nasz umysł, ukołysać i zatroszczyć się o ciało. Podczas części ruchowo-dźwiękowej wyjdziemy z głowy, wejdziemy do serca i połączymy się ze swoją mocą.


Zapraszam z radością do Malborka!

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Centrum Rozwoju Osobistego Jankho ul. Sikorskiego 13, Malbork (II piętro)

PLAN WARSZTATÓW:

Piątek, 24.11, 19:00 zainaugurujemy nasze warsztaty tańcem

Sobota, 25.11, 10:00-19:00 część wykładowa. Po jej zakończeniu wieczorem część ruchowa, a następnie dźwiękowa, z koncertem m.in. na gongach, misach rurach harmonicznych

Niedziela, 26.11, 9:00-13:00 wykłady

INWESTYCJA: 550zł
ZAPISY I PYTANIA: 601724952
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NOCLEGÓW NA MIEJSCU.W drodze – wiara a przekonania

Biblijna opowieść o Abrahamie, który chociaż opuścił rodzinny dom, ziemię, w której mieszkał, a także religijny wzorzec swego rodu, mimo wszystko w godzinie próby zastosował stary rytuał i postanowił zabić Izaaka, aby zrealizować Bożą wolę, ostrzega nas, że po nawróceniu, prawdopodobnie z nieuświadomionego przyzwyczajenia, wciąż możemy powtarzać stare zachowania i postępować według starych przekonań, będąc szczerze przekonanymi, że tego oczekuje po nas Bóg. Innymi słowy, wiara jako życiowa postawa oraz głęboka relacja z Bogiem nie jest automatycznym remedium na stare przekonania i złe zachowania, z których chcielibyśmy się uwolnić. Po doświadczeniu ożywiającej i wyzwalającej mocy wiary, wręcz odwrotnie – wbrew naszym intencjom – często wzmacniamy stare wzorce religijne, kulturowe oraz społeczne. Stajemy się bowiem posłuszni Bogu i zmotywowani, aby wykonywać Jego wolę, jednak wciąż nie jesteśmy na tyle uważni, żeby zobaczyć, że nowa relacja z Bogiem będzie realizowana za pomocą nowych narzędzi.

Niepokoi i nawet przeraża ogrom cierpienia, które dotąd sobie zadaliśmy tylko z braku świadomości, że wiara nie jest równoznaczna z chrystusowymi wzorcami mentalnymi.

Albo inna opowieść o Mojżeszu, który zanim stał się  wielkim przewodnikiem hebrajskich rodów ku jedności i wolności musiał na nowo ustosunkować się do swojej tożsamości i wpierw przekroczyć tożsamość egipską (pana i władcy), a następnie hebrajską (sługi niewolnika), uświadamia nam, że bez pracy duchowej nie potrafimy przyjmować naszych ról i wypełniać zadań, do których powołuje nas Boży Duch. Ów proces najczęściej rozpoczyna się pod silnym ciśnieniem kryzysowej sytuacji, którą nieświadomie sami wywołujemy. Jednak przeżywszy go dostrzegamy jego petryfikującą i oczyszczającą wartość. Co prawda wówczas najczęściej oskarżamy Boga o nieobecność, milczenie i brak pomocy, jednak któż może potwierdzić, że podczas egzaminu dojrzałości jego nauczyciel albo mistrz mógł mu towarzyszyć i pomagać? Gdy przeżywamy duchową transformację i zdajemy najważniejszy egzamin Mistrz zawsze zachowuje powściągliwość i pomaga nam swoją wiarą w nas, a tymczasem nam wydaje się, że powinien za nas zdać egzamin.

Na te oraz na wiele innych bezdroży duchowego rozwoju wchodzimy w codziennym życiu najczęściej wyłącznie z tego powodu, że nie zdajemy sobie sprawy, że są niebezpiecznym i ślepymi zaułkami.  

Jestem pewien, że ostatni weekend w październiku dla wszystkich, którzy zdecydują się na przyjazd do Simoradza i wezmą udział w spotkaniu Przyjaciół Akademii Świadomego Życia, będzie dobrym czasem na spokojne, ufne i budujące przyglądanie się własnemu życiu i poznawanie duchowych bezdroży, z których ciężko wraca się na Bożą drogę. Więc po co ładować się w nieszczęścia albo doświadczać kryzysu, który naprawdę nie jest niezbędny? Po co żałować złych decyzji i relacji? Po co winą obarczać Boga, skoro błędy przytrafiają się nam?

W wierze, aby droga życia była dobra i dla codziennego szczęścia oraz satysfakcji, warto mieć świadomość zagrożeń, których geneza znajduje się w mentalnych i emocjonalnych wzorcach religijnych, kulturowych i społecznych (często rodzinnych albo kościelnych).

Serdecznie zapraszam do Simoradza. Szczegóły znajdziecie we wpisie poniżej: Październik w Simoradzu .

Październik w Simoradzu – 28 i 29 października

Duchowe bezdroża, czyli o błędach w duchowym rozwoju

Duchowy rozwój jest niezwykłą szkołą, w której nie nabywamy zwykłych umiejętności, ale uczymy się duchowych umiejętności.

Duchowość nie polega na odfrunięciu z życia, scedowaniu problemów na innych i poświęceniu się zajęciom, którymi z reguły nie zajmują się ludzie w niebezpieczeństwie bądź biedni.

Duchowość często mylimy ze spirytualizmem i uduchowieniem, co kończy się bolesną konfrontacją z  wymaganiami życia, a w konsekwencji rozczarowaniem. Inni z kolei duchowość kojarzą tylko z pobożnością i fizycznymi ćwiczeniami, mającymi ujarzmić niesforną cielesność.

Obie skrajności są bezdrożami, na których łatwo o nieszczęście. Prawdziwa duchowość zawsze zaczyna się w ciele, jednak je przekracza i przekształca.

Duchowość jest uporządkowaniem życia i wprowadzeniem harmonii we wszystkie aspekty i doświadczenia, począwszy od ruchu, oddechu, snu,  pożywienia, poprzez odpoczynek i pracę, relacje i wybory związane z egzystencją na ziemi, po rozwijanie takich duchowych predyspozycji, jak modlitwa, medytacja czy intuicja. Tylko holistyczne spojrzenie na siebie i życie otwiera perspektywę duchowego wzrastania, a konsekwencji zdrowego życia.

Duchowość spełnia rolę filtru, który oczyszcza nas z elementów dezintegrujących, depresyjnych, chorobotwórczych. Czyniąc nas czystymi, umożliwia widzenie drogi życia. Idąc nią jesteśmy usatysfakcjonowani, szczęśliwi i zdrowi.

Przykładowymi bezdrożami duchowego rozwoju są:

– rygoryzm, będący brakiem miłosierdzia;

– rozżalenie, będące brakiem akceptacji;

– zawziętość, będąca brakiem wybaczenia;

– komplikowanie wszystkiego, będące brakiem prostoty;

– fundamentalizm, będący brakiem miłości bliźniego;

– świętoszkowatość, będąca brakiem miłości Boga.

Podczas kolejnego spotkania w Simoradzu zamierzam przyjrzeć się duchowym bezdrożom z punktu widzenia teologii, także bliblijnej, oraz duchowej tradycji chrześcijaństwa.

Chętnych na takie ćwiczenia zapraszam do Simoradza 28 i 29 października.

Koszt z noclegiem z soboty na niedzielę, dwoma obiadami, sobotnią kolacją i niedzielnym śniadaniem = 430 zł (cena nieco wzrasta w stosunku do września, ponieważ uwzględnia koszt ogrzewania).

Koszt uczestnictwa bez noclegu, ale z sobotnim obiadem i kolacją oraz niedzielnym śniadaniem i obiadem = 350 zł.

Możliwy jest pobyt od piątku. Cena wzrasta wówczas o 130 zł (w cenie kolacja w piątek i śniadanie w sobotę).

Serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko tych, którzy mają się za Przyjaciół Akademii Świadomego Życia.

Adres: Simoradz, ul. Sienna 37.

Zgłoszenia: mju@escobb.com.pl;tel. 660 783 510

Mapa świadomości w Nidzicy

3 do 5 listopada 2023 r.

Najważniejsza podróż, którą mamy do przeżycia, nie wiedzie po bezdrożach świata, ale po meandrach świadomości. Chcemy poznawać zewnętrzny świat i zachwycać się jego widokami, a niemal nie zdajemy sobie sprawy z działania własnej świadomości. Co prawda mamy do dyspozycji wspaniały biokomputer (umysł), warty fortunę, jednak nie oddzielając go od programu, którego używamy (przekonania i myśli), marnujemy większość z jego możliwości.

Abyś mogła/mógł cieszyć się każdym dniem powinieneś nauczyć się świadomego obserwowania własnych myśli, przekonań, emocji, uczuć oraz stanu zdrowia. Twój biokomputer jest wystarczający wspaniały, abyś zainstalował w nim boski program, dzięki któremu zyskasz dostęp do nowych rozwiązań. Gdy zobaczysz siebie świadomie i wyraźnie, uświadomisz sobie, że jesteś wolnym człowiekiem i twórcą życia, który z niezliczonych możliwości, stworzonych w łonie Ojca (pole Świadomości), może wybrać najlepsze. Dlatego Twym prawdziwym problemem nie są życiowe węzły (zobowiązania i śluby), kompleksy, lęki, poczucie wstydu i winy, ale używane przez Ciebie programy, które od poczęcia w Tobie instalowano.

Jeśli chcesz uświadomić sobie genezę codziennych wyborów, rolę ego w działaniu umysłu i nauczyć się korzystania z wewnętrznej mapy, aby omijać pułapki, którymi są kulturowe i społeczne programy, skorzystaj z zaproszenia na warsztat MAPA ŚWIADOMOŚCI.

Mapa świadomości jest połączeniem mapy duszy z mapą energii w ludzkim ciele. To narzędzie do zmiany uczuć, zachowań i relacji, ostatecznie także stanu zdrowia.

PIĄTEK 03.11.23 od 17.30 do 20.00

SOBOTA 04.11.23 od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00

NIEDZIELA 05.11.23 od 9.00 do 13.00

MIEJSCE WARSZTATÓW: Sala Relaks na zamku w Nidzicy

INWESTYCJA: 250 zł 

Zgłoszenia: Marek Uglorz: tel. 660 783 510; adres mju@escobb.com.pl

                      Renata Zagóra: tel. 668 441 372